Make your own free website on Tripod.com

dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk.

[Surah-Surah Lain]