Make your own free website on Tripod.com

Kepada Allah Sahajalah Kita Sembah Dan Kepada Allah Sahajalah Kita Memohon Pertolongan.

[Surah-Surah Lain]