Make your own free website on Tripod.com

Katakanlah (Wahai Muhammmad): " Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian alam.

[Surah-Surah Lain]